Αρχική σελίδα » Βιογραφικό Σημείωμα

    

Μέλη Δ.Ε.Π. (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

210-7277505

garabatz@ppp.uoa.gr 

ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

210-7277611

gvasil@phil.uoa.gr
vasilaro@hol.gr

ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

210-7277542 

gkakoliris@ppp.uoa.gr 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

210-7277664 

igkaloge@ppp.uoa.gr 

ΛΑΖΟΥ ΑΝΝΑ 

210-7277503 

lazou@ppp.uoa.gr 

ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ-ΔΕΡΜΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

210-7277548 

emar317@ppp.uoa.gr 

ΜΠΑΚΟΝΙΚΟΛΑ-ΓΙΑΜΑ ΕΛΣΗ  

210-7277547  

eyiama@ppp.uoa.gr 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΚΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ(ΒΑΝΑ)

210-7277691 

v-n-k@otenet.gr 

ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

210-7277537

papantaz@ppp.uoa.gr 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

210-7277321  

gpolitis@ppp.uoa.gr 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

210-7277554  

eprotopa@ppp.uoa.gr  

ΣΤΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

210-7277544  

gsteiris@ppp.uoa.gr  

ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   

210-7277506  

sotfour@ppp.uoa.gr