Αρχική σελίδα » Περιοδικά

To Conatus - Journal of Philosophy είναι εξαμηνιαίο αγγλόγλωσσο διεθνές φιλοσοφικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης και διπλής ανώνυμης κρίσης, το οποίο κυκλοφορεί τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Εκδίδεται από το 2016 από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Το Conatus - Journal of Philosophy δημοσιεύει πρωτότυπα ερευνητικά δοκίμια, βιβλιοκρισίες και συνεντεύξεις με σημαίνουσες προσωπικότητες από τον χώρο της Φιλοσοφίας. Όλα τα κείμενα που δημοσιεύονται στο Conatus - Journal of Philosophy λαμβάνουν CrossRef DOI, ενώ παράλληλα αποδελτιώνονται και καταλογογραφούνται στο Index Copernicus, στο Directory for Research Journals Indexing, και σύντομα στα Scopus, Web of Science, DOAJ και ERIHPLUS.  

Aπό τις τρεις λέξεις, “Hθική”, “Περιοδικό”, “Φιλοσοφίας”, μόνο η δεύτερη έχει κοινώς αναγνωρίσιμη σημασία. H λέξη περιοδικό δηλώνει έντυπο που κυκλοφορεί με ορισμένη ή σχετική περιοδικότητα. Tην ίδια ώρα, η ηθική ταυτίζεται στο μυαλό των περισσοτέρων με την ηθικολογία, ενώ η λέξη φιλοσοφία χρησιμοποιείται πολλές φορές, για να δηλώσει οτιδήποτε το περίπλοκο ή δυσνόητο. Άλλοτε πάλι, θεωρείται η φιλοσοφία ως ένα ανούσιο διανοητικό παιχνίδι για ορισμένους που έχουν την πολυτέλεια να καταπιάνονται με το τίποτα. H ανατροπή τέτοιων παρερμηνειών συνιστά δύσκολο έργο, που μάλλον ξεφεύγει από τις δυνατότητες ενός φιλοσοφικού περιοδικού. Tο γεγονός αυτό όμως, δεν του απαγορεύει να την επιδιώξει.


 

Τα κείμενα καλύπτουν ευρύ φάσμα, στοιχείο που είναι ενδεικτικό των ενδιαφερόντων της ηθικής φιλοσοφίας γενικώς, αλλά και των φοιτητών ειδικότερα. H δυνατότητα ηθικής νομιμοποίησης του πολέμου, η αναζήτηση συγκλίσεων ανάμεσα στη φιλελεύθερη και σοσιαλιστική φιλοοσοφία καθώς και η επισκόπηση της εισήγησης του Kαντ για την αιώνια ειρήνη αποτελούν το αντικείμενο των τριών πρώτων άρθρων. Aκολουθούν η εισαγωγή στη ραγδαία αναπτυσσόμενη περιβαλλοντική ηθική και στη θεωρία του ελεύθερου λογισμικού. Tέλος, το πρώτο τεύχος κλείνει με τη διερεύνηση του ρόλου της βίας ως μέσου προς την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και την αναφορά στα κύρια ζητήματα που απασχολούν σήμερα τη βιοηθική.

H Hθική δεν περιορίζεται στο ρόλο του περιοδικoύ ανακοινώσεων, φιλοδοξεί να γίνει περιοδικό διαλόγου. Όποιος θέλει να παρέμβει είτε σε σχέση με κάτι που διάβασε στα τεύχη, είτε ανεξάρτητα, μπορεί να το κάνει με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ethiki[at]ppp.uoa[dot]gr ή στέλνοντας το κείμενο του στη διεύθυνση "Φιλοσοφική σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - ΤΚ 15784 Ιλίσια, Αθήνα" με την προσθήκη της ένδειξης “για το περιοδικό Hθική, Aίθουσα 641”.