Αρχική σελίδα » Νέες Εκδόσεις

 Εκδόσεις μελών ΔΕΠ 

 

Γεώργιος Στείρης, Ευτοπία: Πολιτική θεοσοφία στην πρώιμη νεωτερικότητα, Ινστιτούτο του Βιβλίου - Καρδαμίτσα, Αθήνα 2021

 

 

Γεώργιος Αραμπατζής, Κρίση και αναπαράσταση: Μελέτες κριτικής πρόσληψης, Κέλευθος, Αθήνα 2020

 

 

Georges Arabatzis, Anti-humanisme et discours institutionnel à Byzance. Le cas Kekaumenos, Alessandria, Edizioni dell'Orso, "Hellenica", 2021


 

Jean Starobinski, Α. Ξυφτίλη, Γ. Αραμπατζής, Γ. Στείρης, Ν. Κότσαλα, Φ. Βλαστός, Ο ηλιακός μύθος της επανάστασης, επιμέλεια Γεώργιος Αραμπατζής, Κέλευθος, Αθήνα 2021


Βάνα Νικολαΐδου-ΚυριανίδουHannah Arendt: Ο νόμος της γης και η λησμονημένη παράδοσηΑλεξάνδρεια, Αθήνα, 2021.

 

Επιστημονική επιμέλεια από τον Αναπλ. Καθηγητή Γεώργιο Βασίλαρο του συλλογικού τόμου: Michael A. Flower (επιμ.), Είκοσι δύο μελέτες για τον Ξενοφώντα, μτφρ. Αντωνία Γουναροπούλου, Guttenberg, Αθήνα 2021.

https://www.politeianet.gr/books/9789600122121-sullogiko-gutenberg-eikosi-duo-meletes-gia-ton-xenofonta-320568

 

 Επιστημονική επιμέλεια από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Στείρη της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου: Βασίλειος Σύρος (επιμ.), Η αρχή δεν είναι το ήμισυ του παντός: Ο αριστοτελικός πολιτικός στοχασμός στις μεσαιωνικές αραβικές, συριακές, βυζαντινές και εβραϊκές παραδόσεις, Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, Αθήνα 2020.

 

 

Γ. Αραμπατζής, Γ. Βλαχάκης, Ε. Πρωτοπαπαδάκης (επιμ.), Ο Όμηρος και η ελληνική σκέψη (εναρκτήρια διάλεξη: Diane Cuny), Εκδόσεις Εργαστηρίου Μελέτης του Θεσμικού Λόγου, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2019.

 

Γεώργιος Αραμπατζής,Η νεωτερική αισθητική θέσμιση

του βυζαντινού κόσμου,Ινστιτούτο του βιβλίου - Καρδαμίτσα, Αθήνα 2018.

 

 

 

 

 

Andreas Fountoulakis, Andreas Markantonatos, Georgios Vasilaros (eds), Theatre World: Critical Perspectives on Greek Tragedy and Comedy. Studies in Honour of Georgia Xanthakis-Karamanos, De Gruyter, 2017.


 

Sotiris Mitralexis, Georgios Steiris,  Marcin Podbielski, and Sebastian Lalla (eds), Maximus the Confessor as a European Philosopher, Eugene, Oregon: Cascade Book, 2017

 

 

Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42,

Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ- ΔΕΡΜΟΥΣΗ , ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΛΗ ΩΣ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ,ΙΔΙΩΤΙΚΗ, Αθήνα 2016.Γεώργιος Αραμπατζής, Από τη στοά στο Βυζάντιο. Βίος και σύστημα στη στωική συνέχεια, Ινστιτούτο του Βιβλίου-Καρδαμίτσα, Αθήνα 2016.Παναγιώτης Πανταζάκος, Περί καθήκοντοςΔοκίμια σύγχρονης συστηματικής ηθικής φιλοσοφίας, Καρδαμίτσα, Αθήνα 2016. Georgios Steiris, Sotiris Mitralexis, Georgios Arabatzis (επιμ.), The Problem of Modern Greek Identity: From the Ecumene to the Nation-State, Cambridge Scholars Publishing, Ιούνιος 2016.Sotiris Mitralexis, Georgios Steiris (Guest Editors), Special Volume: «Sharing in the Logos: Philosophical Readings of Maximus the Confessor», Forum Philosophicum, International Journal for Philosophy, Volume 20, number 2, Autumn 2015. Παναγιώτης Πανταζάκος, Ηθική και μεταηθική, Καρδαμίτσα, Αθήνα 2015. Γεράσιμος Κακολύρης(επιμ.), Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: Πλέθρον, 2015.