Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο

του Τμήματος Φιλοσοφίας


Το Τμήμα Φιλοσοφίας αποτελεί νεοϊδρυθέν Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ν.4589/2019). Βασικός σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή του φιλοσοφικού στοχασμού και της φιλοσοφικής γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας. Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος καλύπτουν μια ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων. Η προσφορά και η παρουσία του Τμήματος στο φιλοσοφικό γίγνεσθαι, ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, είναι σημαντικότατη και πολυεπίπεδη. Πληθώρα παλαιών του αποφοίτων δίδαξαν και διδάσκουν σε πολλά ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια. Οι δραστηριότητές μας κατατείνουν στον εμπλουτισμό και την ενίσχυση της ερευνητικής και διδακτικής μας παρουσίας. Στο Τμήμα ανήκουν τα παρακάτω πέντε εργαστήρια: 1. Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, 2. Μελέτης του Θεσμικού Λόγου, 3. Πολιτικής Φιλοσοφίας: Από την Πράξη στη Θεωρία, 4. Φιλοσοφίας, Διακυβέρνησης, Οικονομίας, και 5. Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής και Φιλοσοφίας της Αυτογνωσίας. Επίσης, μέλη και φοιτητές του Τμήματος εκδίδουν τα περιοδικά Ηθική και Conatus.


Στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, τα προγράμματα Erasmus,  το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος, καθώς και πληροφορίες για συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, εκδηλώσεις ή υποτροφίες. 


Πρόεδρος (προσωρινός):


Γεώργιος Βασίλαρος, Αναπληρωτής Καθηγητής,

 gvasil@philosophy.uoa.gr, τηλ. 210-7277611


Αναπληρωτής Πρόεδρος (προσωρινός):


Γεώργιος Στείρης, Αναπληρωτής Καθηγητής,

 gsteiris@philosophy.uoa.gr,  τηλ. 210-727 7544Γραμματεία Τμήματος (Γραφείο 303, 3ος Όροφος):


Γραμματίκα-Μερβακίτη Ελένη (Προϊσταμένη), mervel@uoa.gr, 

τηλ. 210 727 7511

Ρόμπολας Γεώργιος, grombolas@philosophy.uoa.gr, 

τηλ. 210 727 7962

Τριφιάτη Αγγελική, agtrifia@philosophy.uoa.gr,

τηλ. 210 727 7315


Fax Γραμματείας: 210 727 7315