Αρχική σελίδα » Βιογραφικό Σημείωμα » Καλογεράκος, Ιωάννης

 Ιωάννης Καλογεράκος


Βαθμίδα:  Kαθηγητής 
Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
Τηλέφωνο:  210 727 7664
E-mail:  igkaloge@philosophy.uoa.gr
Κυψέλη: 510 (5ος όροφος)
Διεύθυνση επικοινωνίας:    Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου


 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 

Ακαδημαϊκές πληροφορίες 

Σπουδές 

 • 1982: Πτυχιούχος του Φιλοσοφικού Τμήματος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1991: Διδάκτωρ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κολωνίας. 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 1993–2001: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: αποσπασμένος εκπαιδευτικός (1993/941996)· ερευνητής Γ΄ βαθμίδας (19972000)· ερευνητής Β΄ βαθμίδας (2001).
 • 1999/2000–2001: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλοσοφίας: εντεταλμένος επίκουρος καθηγητής (κατά το ΠΔ 407/80).
 • 2001–2007: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλοσοφίας: επίκουρος καθηγητής με θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία» (2001/022005)· μόνιμος επίκουρος καθηγητής (20052007).
 • 2004/05–2023: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • 2006 (εε): Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, Τμήμα Φιλοσοφίας: επισκέπτης καθηγητής για έρευνα.
 • 2007: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και (από το 2019) Τμήμα Φιλοσοφίας: επίκουρος καθηγητής επί θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Προσωκρατική Φιλοσοφία» (2007/082011), μόνιμος επίκουρος καθηγητής (20112016)· αναπληρωτής καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία» (20162022)· καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία» (2022).
 • 2011/12 (χε): Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας: επισκέπτης επίκουρος καθηγητής.
 • 2018/19 (χε): Καθολικό Πανεπιστήμιο Leuven (KU Leuven), Ινστιτούτο Φιλοσοφίας, Κέντρο De Wulf-Mansion: επισκέπτης εταίρος.
 • 2019 (εε): Πανεπιστήμιο Βόννης, Τμήμα Φιλοσοφίας: επισκέπτης καθηγητής για έρευνα.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα 

 • Αρχαία ελληνική φιλοσοφία (κυρίως προσωκρατική φιλοσοφία, Πλάτων, Αριστοτέλης, Νεοπλατωνισμός), νεοελληνική φιλοσοφία, αρχαία κινεζική φιλοσοφία.
 • Oντολογία, φιλοσοφία της φύσης, ηθική, πολιτική φιλοσοφία, φιλοσοφία της παιδείας.

Μονογραφίες  

 • Seele und Unsterblichkeit. Untersuchungen zur Vorsokratik bis Empedokles, B. G. Teubner (Beiträge zur Altertumskunde. Herausgegeben von Ernst Heitsch, Ludwig Koenen, Reinhold Merkelbach, Clemens Zintzen, Band 52), Stuttgart / Leipzig 1996, xii+411 σελ.· ανατύπωση: W. de Gruyter, Berlin / New York / London 2012.
 • Παιδεία και πολιτειακή αριστεία. Ο δρόμος προς την αρετή στο αριστοτελικό ιδανικό κράτος, Gutenberg, Αθήνα 2015, 22016, 171 σελ. 

Επιμέλεια συλλογικών τόμων - Μεταφράσεις (ενδεικτικά) 

 • C. Zintzen, Mυστικισμός και μαγεία στη νεοπλατωνική φιλοσοφία, μετάφραση Ι. Γ. Καλογεράκος, Iνστιτούτο του BιβλίουA. Kαρδαμίτσα, Aθήνα 2000, 60 σελ.
 • Ο Αριστοτέλης και η σύγχρονη εποχή. Πρακτικά του Έκτου Πανελληνίου Συνεδρίου (Ιερισσός, 19-21 Οκτωβρίου 2001), επιμέλεια Ι. Γ. Καλογεράκος, πρόλογος Β. Ν. Πάππας, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, Χαλκιδική 2004, 411 σελ.
 • K. Bormann, Πλάτων, μετάφραση Ι. Γ. Καλογεράκος, Iνστιτούτο του BιβλίουA. Kαρδαμίτσα, Aθήνα 2006, 261 σελ.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους (ενδεικτικά)

 • “Aristoteles’ Bild von der Frau”, Πλάτων 46 (1994), σελ. 159-183.
 • “Die Vorstellung von Licht und Dunkel bei einigen frühgriechischen Denkern. Ansätze der Lichtmetaphysik?”, Prometheus 22 (1996), σελ. 211-230.
 • Δίκης ὄνομα: Διαστάσεις της δίκης στη φιλοσοφία του Hράκλειτου”, Eλληνικά 49 (1999), σελ. 225-243.
 • “Tο ανθρώπινο πνεύμα και το ιστορικό γίγνεσθαι στη φιλοσοφία της ιστορίας του Iωάννη N. Θεοδωρακόπουλου”, στον τόμο: K. Bουδούρης (επιμ.), Nεοελληνική φιλοσοφία, Eλληνικά Γράμματα, Aθήνα 2000, σελ. 95-117.
 • “Early Greek Cosmology in the Derveni Papyrus”, Diotima 29 (2001), σελ. 87-93.
 • “Το υποκείμενο στη φιλοσοφία της φύσης του Αριστοτέλη και οι αρχές των προσωκρατικών”, Φιλοσοφία 39 (2009), σελ. 138-157.
 • “Πόλεμος πάντων πατήρ; Νεότερες φιλοσοφικές θεωρίες για τον πόλεμο”, στον τόμο: Κ. Θ. Πέτσιος (επιμ.), Ευβουλία. Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Βασίλειο Α. Κύρκο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, Ιωάννινα 2010, σελ. 95-111.
 • Τεταγμένον τε καὶ κεκοσμημένον πρᾶγμα: Die Suche nach Ordnung in Platons Gorgias”, στον τόμο: G. Α. Xenis (ed.), Literature, Scholarship, Philosophy, and History. Classical Studies in Memory of Ioannis Taifacos, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015, σελ. 341-354.