Αρχική σελίδα » Τμήμα » Προκηρύξεις

 

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: 'Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (10152/01.03.2022) για την απόδοση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Ε.Κ.Π.Α για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου. Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΡΘΙΟ46ΨΖ2Ν-ΩΗ2, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
 • Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 • Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του «Εργαστηρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας: Από την πράξη στη θεωρία» του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επισυνάπτεται η σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 • Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του «Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής και Φιλοσοφίας της Αυτογνωσίας» του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επισυνάπτεται η σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για την λήψη ανταποδοτικής υποτροφίας με την υποχρέωση παροχής επικουρικού διδακτικού έργου προς το πρόγραμμα α΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας.

Επισυνάπτεται η σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο: "Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας"

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο: «ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ»

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ

 

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο: «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: KANT-HEGEL»

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ

 

 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Επισυνάπτεται η σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επισυνάπτεται η σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 • Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδάσκοντα βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ