Αρχική σελίδα » Τμήμα » Εξελίξεις - Κρίσεις Μελών ΔΕΠ

Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ηθική» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (ΑΡΡ 12461)

Το Εκλεκτορικό Σώμα, το οποίο συγκροτήθηκε στην 5η Συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας στις 17.12.2019 για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ηθική» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (ΦΕΚ προκήρυξης 1310/1.8.2019 τ. Γ΄, κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 12461) και μοναδικό υποψήφιο τον Επίκ. Καθηγητή  κ. Ευάγγελο Πρωτοπαπαδάκη, συνεδρίασε στις 14.01.2020 και όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή ως εξής:

1.Τσινόρεμα Σταυρούλα, Καθηγήτρια, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 5316, γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη και Νεώτερη Φιλοσοφία – Βιοηθική», e-mail: tsinorev@uoc.gr

2.Παναγιώτης Πανταζάκος, Καθηγητής, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 614, γνωστικό αντικείμενο: «Ηθική», e-mail: papantaz@philosophy.uoa.gr

3.Ευγενία (Βάνα) Νικολαΐδου - Κυριανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 2129, γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Φιλοσοφία», e-mail: vnikolaidou@philosophy.uoa.gr 


Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την μονιμοποίηση του κ. Γεράσιμου Κακολύρη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» (ΑΡΡ 14116)

Το Εκλεκτορικό Σώμα, το οποίο συγκροτήθηκε κατά την 6η Συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, στις 15.01.2020, για την μονιμοποίηση του κ. Γεράσιμου Κακολύρη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» (ο διορισμός του κ. Γ. Κακολύρη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή έγινε με την υπ’ αριθμ. 616 Πρυτανική Πράξη που εκδόθηκε στις 1.12.2016 & δημοσιεύθηκε στις 30.12.2016 στο ΦΕΚ 1403 τ. Γ΄, η αίτησή του για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή υποβλήθηκε εμπροθέσμως σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4452/2017 & έλαβε αρ. πρωτ. 432/09.01.2020,  κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14116) συνεδρίασε στις 28.01.2020 και όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή ως εξής:

1. Βύρων Καλδής, Kαθηγητής, Κωδικός ΑΠΕΛΑ 2881, γνωστικό αντικείμενο: «Φιλοσοφία στην Ευρώπη», e-mail: bkaldis[at]central.ntua[dot]gr

2. Γκόλφω Μαγγίνη, Καθηγήτρια, Κωδικός ΑΠΕΛΑ: 8138, γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία», e-mail: gmaggini[at]uoi[dot]gr 

3.  Ιωάννης Πρελορέντζος, Καθηγητής, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 4323, γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία», e-mail: iprelore[at]philosophy.uoa[dot]gr