Αρχική σελίδα » Τμήμα » Διοικητική Οργάνωση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Eυγενία (Βάνα) Νικολαΐδου-Κυριανίδου, Καθηγήτρια

vnikolaidou@philosophy.uoa.gr τηλ. 210-727 7691


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Γεώργιος Στείρης, Αναπληρωτής Καθηγητής,

 gsteiris@philosophy.uoa.gr,  τηλ. 210-727 7544

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Γραμματίκα-Μερβακίτη Ελένη

mervel@uoa.gr, τηλ. 210 727 7511