Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πτυχιακή Εργασία - Πρακτική άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2022 2023

  "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ"

 Δείτε εδώ το πρακτικό προσωρινών αποτελεσμάτων για την Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

- Δήλωση φυσικού προσώπου

- Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης για τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλοσοφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Οι προπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ δύνανται να πραγματοποιούν τη θεσμοθετημένη από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τους Πρακτική Άσκηση με κωδικό μαθήματος 73 ΦΛΣ249.

H Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) για τους/τις φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φιλοσοφίας αποτελεί προαιρετικό μάθημα (ΥΕ) και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Πραγματοποιείται κατά το 8ο εξάμηνο φοίτησης  και η χρονική της διάρκεια εκτείνεται σε 4 μήνες πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι πιστωτικές μονάδες της είναι 17 ECTS και η βαθμολογία κυμαίνεται από 0-10.

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποσκοπεί στην άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών με την πρακτική εφαρμογή. Τα πλεονεκτήματα της ΠΑ περιλαμβάνουν:

  • τη γνωριμία των ασκούμενων με εν δυνάμει εργοδότες/τριες,
  • την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας των ασκούμενων,
  • την εξοικείωση των ασκούμενων με τις παραγωγικές διαδικασίες,
  • την ανάληψη ευθυνών των ασκούμενων και την απόκτηση εμπειριών σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευσή τους,
  • τον καλύτερο προσανατολισμό των ασκούμενων ως προς την επιλογή εξειδικεύσεων στην περαιτέρω φοιτητική τους πορεία και
  • τη γνωριμία των φορέων απασχόλησης με εν δυνάμει υπαλλήλους.

Για την πρακτική άσκηση αυτής της μορφής προβλέπεται αμοιβή που έχει οριστεί σε 260 ευρώ ανά μήνα, όπως και  ασφαλιστική κάλυψη του/της φοιτητή/τριας για κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές & φοιτήτριες μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να επιλεγούν για την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων που αντιστοιχούν στο Τμήμα Φιλοσοφίας. Η υποβολή των αιτήσεων αφορά στο ακαδ. έτος 2022-2023 και οι χρονικές προθεσμίες ορίζονται με βάση την νέα προκήρυξη που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος τον Αύγουστο 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες να υποβάλουν αίτηση για ένταξή τους σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ για την πρακτική τους άσκηση, μπορούν να λάβουν πληροφορίες:

  • από την επιστημονική υπεύθυνο Επίκ. Καθηγήτρια Άννα Λάζου, στην ηλ. διεύθυνση lazou@philosophy.uoa.gr και στο γραφείο της κυψέλης 509 (5ος όροφος Φιλοσοφικής Σχολής) Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 12:00-15:00 μμ
  • το μέλος ΕΔΙΠ κ. Γ. Μπαρμπαρούση Τετάρτη και Πέμπτη 11:00-12:00 μμ στο γραφείο 510 (5ος όροφος Φιλοσοφικής Σχολής
  • ή εναλλακτικά με μήνυμα στην σελίδα της η-τάξης για την πρακτική άσκηση των φοιτητών https://eclass.uoa.gr/courses/PHILOSOPHY909/

Πρόσθετες πληροφορίες στο https://grapas.uoa.gr/

Επισυνάπτεται ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Λειτουργίας Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης