Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες

 

  • ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022 - 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022 - 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022 - 2023

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022 - 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022 - 2023

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_2022 - 2023

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

  • ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021 - 2022
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022

 

  • ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020 - 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.  

Οι εγγραφές των επιτυχόντων/επιτυχουσών των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2020 – 2021 στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στο secr[at]philosophy.uoa[dot]gr κατά το χρονικό διάστημα από: Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 έως Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021. 

Οι επιτυχόντες/επιτυχούσες θα πρέπει να αποστείλουν: μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας, φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας και συμπληρωμένες τις επισυναπτόμενες αιτήσεις, στο παραπάνω e-mail. 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Φιλοσοφίας ακαδ. έτους 2020 – 2021 (15η Συνέλευση Τμήματος Φιλοσοφίας, Συν. 02.07.2021)

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό αρχείο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΩΝ: Θα υπάρξει προσεχώς διευκρινιστική ανακοίνωση από τη Γραμματεία για την κατάθεση των δικαιολογητικών εγγραφής των επιτυχόντων/επιτυχουσών η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020 - 2021

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ COVID-19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Α/Α 9 της υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ΚΥΑ (Β΄4899/06.11.2020), μέχρι τις 30.11.2020 αναστέλλεται η διενέργεια κάθε είδους εξετάσεων εντός των εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι. με φυσική παρουσία. Ως εκ τούτου, βρισκόμαστε εν αναμονή σχετικών αποφάσεων της Πολιτείας και βάσει αυτών, το Τμήμα Φιλοσοφίας θα ανακοινώσει τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 5200 Β’) του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ 5200 Β' 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των κατόχων πτυχίου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, που επιθυμούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, θα υποβληθούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020 αποκλειστικά & μόνο ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (secr@philosophy.uoa.gr)

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης κατατακτηρίων εξετάσεων που θα υποβάλλετε στη Γραμματεία του Τμήματος, πατώντας εδώ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΦΕΚ Β' 3185-2013

ΦΕΚ Β' 1329-2015

Ν. 4485/2017, παρ. 3, άρθρ. 74

Συμπλήρωση προγενέστερης απόφασης Συγκλήτου σχετικά με την αναγνώριση μαθημάτων στις περιπτώσεις εισαγωγής φοιτητών: εκ νέου, με το 10%, μετεγγραφής ή εισαγωγής με κατατακτήριες εξετάσεις
 


  • ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (αρ. πρωτ. αιτήσεων) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΦΕΚ Β' 3185-2013

ΦΕΚ Β' 1329-2015

Ν. 4485/2017, παρ. 3, άρθρ. 74

Συμπλήρωση προγενέστρης απόφασης Συγκλήτου σχετικά με την αναγνώριση μαθημάτων στις περιπτώσεις εισαγωγής φοιτητών: εκ νέου, με το 10%, μετεγγραφής ή εισαγωγής με κατατακτήριες εξετάσεις

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2019.Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται και από τη γραμματεία)
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τη σχετική αίτηση, γενικές οδηγίες και την ύλη των εξετάσεων:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020