Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Erasmus

Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι:


Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής

Τηλ.: 210-727 7505, e-mail: garabatz@philosophy.uoa.gr

Aναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης

Τηλ.: 210-727 7574, e-mail: eprotopa@philosophy.gr


* Οι φοιτητές επιλέγονται με την προϋπόθεση ότι θα βρουν από το πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Υποδοχής τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων με αντιστοίχιση στο Τμήμα μας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ CIVIS ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

ΑΙΤΗΣΗ ΕRASMUS/CIVIS ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21