Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Για την καλύτερη οργάνωση των Σπουδών ορίζονται ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για το έτος 2023-2024 οι:

 

  • Για τους φοιτητές/τριες που ο ΑΜ (Αριθμός Μητρώου) λήγει σε  0: Αναπληρωτής  Καθηγητής Γ. Αραμπατζής.

  • Για τους φοιτητές/τριες που ο ΑΜ λήγει σε 1: Επίκουρος Καθηγητής Ι. Τρισόκκας.

  • Για τους φοιτητές/τριες που ο ΑΜ λήγει σε  2: Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Κακολύρης.

  • Για τους φοιτητές/τριες που ο ΑΜ λήγει σε 3: Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Πανταζάκος.

  • Για τους φοιτητές/τριες που ο ΑΜ λήγει σε 4: Επίκουρη Καθηγήτρια Ά. Λάζου.

  • Για τους φοιτητές/τριες που ο ΑΜ λήγει σε 5: Επίκουρη Καθηγήτρια Γ. Βασίλαρος.

  • Για τους φοιτητές/τριες που ο ΑΜ λήγει σε 6: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε. Περδικούρη.

  • Για τους φοιτητές/τριες που ο ΑΜ λήγει σε 7: Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Πολίτης.

  • Για τους φοιτητές/τριες που ο ΑΜ λήγει σε 8: Επίκουρη Καθηγήτρια Μ. Χωριανοπούλου

  • Για τους φοιτητές/τριες που ο ΑΜ λήγει σε 9: Καθηγητής Ι. Πρελορέντζος.