Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Αίτηση Επιλογών Η΄ Εξάμηνο Σπουδών

 

Την εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων του ΣΤ’ εξαμήνου, ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει μια από τις παρακάτω εκδοχές που αναφέρονται στο Η’ εξάμηνο των σπουδών:

α. εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (από 9.000 έως 12.000 λέξεις)

β. ανάληψη πρακτικής άσκησης σε ένα από τα εργαστήρια του Τμήματος ή σε άλλη ερευνητική δομή (μέσω ΕΣΠΑ, ΑΤΛΑΣ ή άλλου θεσμικού φορέα)

γ. επιπλέον μαθήματα (δύο) και σεμινάριο (ένα). Σε αυτή την περίπτωση, στο Ζ’ εξάμηνο, θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε δύο μαθήματα από την ομάδα ΟΦ5 και σε δύο μαθήματα από την ομάδα ΟΦ6, αντί ενός από την καθεμιά που ισχύει για όσες και όσους επιλέξουν τις εκδοχές (α) και (β). Επίσης, στο ΣΤ’ εξάμηνο, θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς δύο σεμινάρια από την ομάδα ΟΣ2, αντί ενός που ισχύει για όσες και όσους επιλέξουν τις εκδοχές (α) και (β).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ