Αρχική σελίδα » Προβολή νέων
24.10.2022

ΣΧ. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (73ΦΛΣ248)

Πληροφορούμε τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος ότι, η έναρξη του Σεμιναρίου:
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (73ΦΛΣ248)
θα γίνει την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ