Αρχική σελίδα » Προβολή νέων
21.07.2021

Πρόσκληση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στη Γαλλία 2021-2022 από την Εστία Νέας Σμύρνης

Επισυνάπτεται πρόσκληση χορήγησης μεταπτυχιακής υποτροφίας στη Γαλλία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 του κληροδοτήματος "Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη" από την Εστία Νέας Σμύρνης. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη αποφασίζεται ται η χορήγηση δύο (2) δωδεκάμηνων μεταπτυχιακών υποτροφιών στη Γαλλία, στον Τομέα της Τέχνης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 


Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με τα ανωτέρω δικαιολογητικά το αργότερο έως 30/9/2021 στην ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 171 21 Ν. Σμύρνη, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή.

 

Δείτε την Πρόσκληση εδώ:
Από τη Γραμματεία του Τμ. Φιλοσοφίας