Αρχική σελίδα » Προβολή νέων
24.09.2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι υποψήφιοι καταθέτουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://eprotocol.uoa.gr, κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, αποστέλλοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος Φιλοσοφίας (ΦΕΚ 274 Β’/28-01-2022) (όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και προϋποθέσεις καθώς και την σχετική Αίτηση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας).