Αρχική σελίδα » Προβολή νέων
24.09.2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2022-2023

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2022-2023

Οι υποψήφιοι καταθέτουν ηλεκτρονικά, σχετική ΑΙΤΗΣΗ στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://eprotocol.uoa.gr, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2022 έως και 10 Οκτωβρίου 2022, αποστέλλοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.