Αρχική σελίδα » Προβολή νέων
22.06.2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΜΣ "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"

 

Επισυνάπτεται ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φιλοσοφία και Διοίκηση" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Φιλοσοφία και Διοίκηση:

https://philman.philosophy.uoa.gr/.