Αρχική σελίδα » Προβολή νέων
24.02.2023

"ΜΑΘΗΜΑΤΑ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ"

Τα μαθήματα του κ. Γιώργου Ηλιόπουλου για φοιτητές του ΣΤ΄ εξαμήνου 2022-23
αρχίζουν βάσει προγράμματος ως εξής:

1. 73ΦΛΣ226, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ι, Προσωκρατική περίοδος,
την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15 στην αίθουσα 637.

Η ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος είναι προσβάσιμη στον σύνδεσμο: https://eclass.uoa.gr/courses/PHILOSOPHY1002/

2. 73ΦΛΣ233, σεμινάριο Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια,
την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2023, ώρα 12 στην αίθουσα 641.

Η ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος είναι προσβάσιμη στον σύνδεσμο: https://eclass.uoa.gr/courses/PHILOSOPHY956/


Καλή αρχή στο νέο εξάμηνο!

Γ. Η. Ηλιόπουλος