Αρχική σελίδα » Προβολή νέων
24.02.2023

"ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Γ.Ν. ΠΟΛΙΤΗ"

Oι παραδόσεις του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γ. Ν. Πολίτη στα μαθήματα
«Κοινωνική Φιλοσοφία»
και «Σεμινάριο: Φιλοσοφία – Πολιτική – Οικονομία»
θα αρχίσουν την εβδομάδα 6 Μαρτίου 2023 και θα ακολουθήσουν το Πρόγραμμα.