Αρχική σελίδα » Προβολή νέων
01.06.2021

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η εξέταση του μαθήματος "Φιλοσοφία της Γλώσσας" θα πραγματοποιηθεί προφορικά εξ αποστάσεως την Παρασκευή 18/6/21, ώρα 09.00-13.00 στον σύνδεσμο webex του μαθήματος. Έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση και στο e-class του μαθήματος.

Η διδάσκουσα, Ε. Μανωλακάκη