Αρχική σελίδα » Προβολή νέων
10.03.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ" (73ΦΛΣ227)

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Λάζου

 

Τμήμα Φιλοσοφίας Κωδικός: 73ΦΛΣ227 Δ.Μ.: 3  ECTS: 4  Κατηγορία: ΥΕ  Ώρες: 3)

Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών 73ΦΛΣ227 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4  Κατηγορία: ΕΕ  Ώρες: 3)

η-τάξη https://eclass.uoa.gr/courses/PPP225/  

https://eclass.uoa.gr/courses/PHILOSOPHY909/

Το προσφερόμενο μάθημα επιλογής για τα ως άνω τμήματα θα διεξάγεται  ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 – 6μμ ΑΙΘΟΥΣΑ 638, 6ος Όροφος Φιλοσοφική Σχολή

Τα μαθήματα ξεκινούν την ΔΕΥΤΕΡΑ, 14 Μαρτίου 

Το μάθημα αυτό έχει στόχο να δείξουμε τη σχέση με μείζονα ρεύματα της ιστορίας της φιλοσοφίας ξεκινώντας από την αρχαιότητα, πώς πραγματεύθηκε η φιλοσοφία την έννοια του ανθρώπου, της ψυχής και τη σχέση ψυχής - σώματος. Έμφαση θα δοθεί στις αρχαιοελληνικές καταβολές του φιλοσοφικού αυτού προβλήματος, αλλά και στη νεότερη φιλοσοφία. Η φιλοσοφική ανθρωπολογία, ως νεότατος κλάδος της φιλοσοφίας, διακριτή από διαφορετικές ανθρωπολογίες επιστημονικής κυρίως κατεύθυνσης (όπως είναι η ιστορική, κοινωνική, πολιτισμική, εθνολογική, ιατρική, γλωσσολογική ανθρωπολογία κ.ά.), δίνει προτεραιότητα και πίστη στην κριτική σκέψη, στην αυτονομία του λόγου και στη δυνατότητα της ανθρώπινης νόησης να συγκροτεί με ελεύθερο τρόπο τους τρόπους διαχείρισης της πραγματικότητας αλλά και του ίδιου της του εαυτού (αυτοσυνείδηση).

Τρόπος Εξέτασης του μαθήματος

Μέσω απαλλακτικών εργασιών ή/& προφορικής εξέτασης (επιλογή φοιτητών)

 Πληροφορίες και επικοινωνία με τη διδάσκουσα  

(και για το μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ)

κάθε Δε και κάθε Τε 2μμ – 3μμ

στο γραφείο της δια ζώσης (κυψέλη 509, 5ος όροφος Φιλοσοφική Σχολή)*

και με ηλ. μνμ. στο lazou@uoa.gr & lazou@philosophy.uoa.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας -viber - WhatsApp 6970129707