Αρχική σελίδα » Προβολή νέων
17.03.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Οι φοιτητές που θα εκπονήσουν πτυχιακή με τον αναπλ. καθηγητή κ. Γεώργιο Αραμπατζή είναι: 1. Δελμοδώρου Ειρήνη-Ιωάννα 2. Καβούνη Θέκλα

Οι φοιτητές που θα συνεργαστούν με το Εργαστήριο Μελέτης Θεσμικού Λόγου είναι: 1. Στέλιος Θεοδώρου 2. Μελανία Ζατικιάν 3. Δήμητρα Λέπουρα 4. Ιωάννα Τσιρώνη 5. Ιωάννης Χαρίτος

Οι φοιτητές να εγγραφούν και να στείλουν e-mail στον καθηγητή για να επιβεβαιώσουν τη συνεργασία.