Αρχική σελίδα » Βιογραφικό Σημείωμα » Πολίτης, Γιώργος Ν.

  Γιώργος Ν. Πολίτης 

 

Βασικές πληροφορίες

 

Βαθμίδα:         

Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο:

Κοινωνική φιλοσοφία

Τηλέφωνο: 

210-7277321

Φαξ:             

210-7277535

E-mail:

gpolitis@philosophy.uoa.gr

Κυψέλη:

510 (5ος όροφος)

Διεύθυνση επικοινωνίας:                                                                                                                                

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή,Τμήμα Φιλοσοφίας, 157 84 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

  Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ακαδημαϊκές πληροφορίες 

 Σπουδές 

 • 1997 BA Philosophy, University of Glamorgan

 • 2001 Διδακτορικό Δίπλωμα από τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και  Καποδιστριακού

  Πανεπιστημίου Aθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα 

 • Κοινωνική Φιλοσοφία

 • Λογική

 • Ιστορία

Μονογραφίες 

 • Bakunin’s Social Philosophy, Τrafford Publishing, Οxford & Victoria, 2006, ISBN 1- 4120-9099-7, σσ. 106.

 • Eλευθερία και Εξουσία, καταστατικές αρχές κοινωνικής φιλοσοφίας, Αθήνα, 2010, β’ έκδοση, σσ. 376 σελίδες, ΙSBN: 978-960- 93-2393-2.

 • Το δικαίωμα της πολιτικής ανυπακοής· η νόμιμη άμυνα στην αυθαίρετη εξουσία, σσ. 310, Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα, 2012, ΙSBN: 960-496-643-Χ.

 • Γιώργος Ν. Πολίτης, Καλλιόπη Κατσιφαρέα, Μαρία Κλη, Όροι και έννοιες του Κορνήλιου Καστοριάδη, εκδ. Βιβλιοπέλαγος, Αθήνα, 2013, σσ. 298, ΙSBN: 978-960- 7280-46-6.

 • Να σηκωθούμε όρθιοι – Η επανάσταση της κοινής λογικής, Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα, 2014, σσ. 248 ISBN: 978-618-01-0580-3.

 • Εξουσιαστική Αριστερά και η κρυφή γοητεία της ανοησίας, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2019, σσ. 312.

 • Το παράδειγμα της Ελλάδας, 16 μαθήματα από την πανδημία, Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα, 2020

Επιμέλεια συλλογικών τόμων 

 • Φύση, Πρόσωπο, Κοινωνία, Έκδοση Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2012. 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους

 • John Rawls (1921-2002) - H επανασύνδεση ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, ΕΦΕ 20(2003) τεύχος 59, σσ. 186-189.

 • “Πολιτική ανυπακοή· δικλίδα ασφαλείας ή επικίνδυνος αναχρονισμός;”, Κωνσταντίνου.

 • Boυδούρη & Ευαγγελίας Μαραγγιανού (επ.) Φιλοσοφία, Ανταγωνιστικότητα και Αγαθός Βίος, τόμος β’, εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα, 2005, σσ. 231-239.

 • “Tο μακρύ καλοκαίρι της τεχνητής ευφορίας”, στο έργο H Mετάβαση της Aθήνας, Χρ. Κάλμπαρη – Κ. Ντάφλος (επ.) εκδόσεις Futura, Aθήνα, 2005, ΙSBN 960-6654-06-0, σσ. 219-221.

 • Επιστήμη και Κοινωνία: απελευθέρωση ή περιορισμός; Πρακτικά του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Φιλοσοφία των Επιστημών», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 6-8 Μαΐου 2006, ISBN 978-960-243-646-2 σσ. 317-324.

 • “Φιλελευθερισμός και αμφισβήτηση”, ΕΕΦΣΠΑ, τομ., ΛΗ’ 2006-2007, σσ. 181-189.

 • “Ενιστική συμπεριφορά σε δυϊστικά κοινωνικά σχήματα”, Φιλοσοφία, 39, 2009, σσ. 51-64.

 • “Περιβαλλοντισμός: Ισορροπώντας μεταξύ Μεταρρύθμισης και Επανάστασης” στο Ε. Παπαϊωάννου (επ.) Περιβάλλον – Κοινωνία – Ηθική, εκδ. Αειφορία, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2010, σσ. 160-175.

 • «Το απρόβλεπτο των κοινωνικών επιστημών», Παιδαγωγικός Λόγος, τόμος ΙΣΤ’, 2010, 1, σσ. 179-195.

 • “Kαπιταλιστικό φαντασιακό και οικολογική κρίση”, στο Ευ. Πρωτοπαπαδάκης - Ε. Μανωλάς (επ.) Περιβαλλοντική Ηθική: Προκλήσεις και Προοπτικές για τον 21ο αιώνα, Έκδοση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2011, σσ. 105-125.

 • “Σοσιαλισμός του 21ου αιώνα: η νέα αριστερά του φιλελευθερισμού”, Δια-ΛΟΓΟΣ, τεύχος 2, 2012, σσ. 109-127.

 • “Is environmental justice possible within the framework of liberalism”, in Karen Druffel,(ed.) Looking Within: Finding an Environmental Justice and Global Citizenship Lens, Inter Disciplinary Press, Oxford, 2013, σσ. 13-22.

 • Κοινωνικό συμβόλαιο: λίκνο κόκκινων και μαύρων Ιακωβίνων, Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy, Volume 72, 2018, Social Philosophy, DOI: 10.5840/wcp232018721703, σσ. 259-265. “Towards an environmental liberalism” in Alison Pouliot (ed.), Challenges and Opportunities in Environmental Justice and Global Citizenship, Inter-Disciplinary Press, Oxford, United Kingdom, 2015, σσ. 3-20.

 • Παναγιώτα Ψυχογιού - Γεώργιος Ν. Πολίτης, H σύζευξη αρνητικής και θετικής ελευθερίας στην αναρχική φιλοσοφία του Πιοτρ Κροπόκτιν, Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy, Volume 72, 2018, Social Philosophy, DOI: 10.5840/wcp232018721703, σσ. 267-273.

 • «Interpretation of Kant in Eastern European Thought: Τhe case of Mikhail Bakunin» in The Actuality of Byzantine Thought, George Arambatzis (ed.) Byzantinische Forschungen, Hakkert, Amsterdam, 2019, (υπό έκδοση).

 • «Το φιλελεύθερο δημοκρατικό υπόδειγμα εμπρός στην πανδημία», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τεύχος 112, 2021, σσ. 3-23.

Άλλες πληροφορίες 

 • Μέλος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας.

 • Διευθυντής του Εργαστηρίου Φιλοσοφία-Διακυβέρνηση-Οικονομία www.ppelab.gr

 • Διευθυντής του φιλοσοφικού περιοδικού  «Ηθική».