Αρχική σελίδα » Βιογραφικό Σημείωμα » Πανταζάκος Ν. Παναγιώτης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ 


Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Ηθική
Τηλέφωνο:  210-7277537
Φαξ: 210-7277535
E-mail: papantaz@philosophy.uoa.gr
Κυψέλη: 503
Διεύθυνση επικοινωνίας:  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή,Τμήμα Φιλοσοφίας, 157 84 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου


Σπουδές 

 

 • Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 • Μεταπτυχιακές σπουδές, Πανεπιστήμιο Αθηνών- ΕΜΥ.

 • Διδάκτορας Φιλοσοφίας 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα 

 

 • Μεταηθική

 • Βιοηθική

 • Ηθική του Κυβερνοχώρου 

 • Περιβαλλοντική Ηθική 

 • Φιλοσοφία του δικαίου

 • Φιλοσοφία της Θρησκείας

 

Βιβλία – Μονογραφίες 

 

 • Η φυσική θεολογία και το φυσικό δίκαιο στη φιλοσοφία των Σοφιστών του πέμπτου π. Χ. αιώνα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σσ. 268. (δ.δ.)

 • Ελευθερία της βούλησης και ηθικές αξίες στους Πλήθωνα, Rousseau και Wittgenstein, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σσ. 147.

 • Ένστικτο και ελευθερία κατά τον Τόμας Χομπς, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σσ. 454.

 • Ηθική και δημοκρατία, από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2012, σσ. 560.

 • Πλήθων, περί ζωής και ψυχής, Καρδαμίτσα, Αθήνα 2012.

 • Ηθική και μεταηθική, Καρδαμίτσα, Αθήνα 2015.

 • Περί καθήκοντοςΔοκίμια σύγχρονης συστηματικής ηθικής φιλοσοφίας, Καρδαμίτσα, Αθήνα 2016.  

 

Δοκίμια και Μελέτες 

 

 •  «Ο σκεπτικισμός τον Λουίτζι Πιραντέλλο», περιοδικό ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, τεύχος 3ο, Αθήνα Ιούνιος 1991, σσ. 36 - 41.

 •  «Ματθαίος Μουντές, Ο ποιητής των νηπίων», περιοδικό Περίπλους, Τετράδιο για τα γράμματα και τις τέχνες, τεύχος 37, Ζάκυνθος 1994, σσ. 174-181.

 •  «Ο Γαλιλαίος μεταξύ Πλάτωνος και Αριστοτέλους», τόμος Γαλιλαίος Γαλιλέι: αιρετικές φωνές, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995, σσ. 124 - 143.

 •  «Το δικαίωμα της αντίστασης στη φιλοσοφία του Τόμας Χομπς», τόμος Το δικαίωμα της αντίστασης, έκδ. Κέντρου Δικανικών Μελετών - Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 1995, σσ. 123 - 146.

 •  «Ο πολίτης μεταξύ νόμου και ελευθερίας», Σύνοψη των προβληματισμών κατά τη μετάβαση από τις φιλοσοφικές ανησυχίες στους δεσμευτικούς κανόνες τον θετικού δικαίου, τόμος Το δικαίωμα της αντίστασης, έκδ. Κέντρου Δικανικών Μελετών - Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, Αθήνα 1995, σσ. 325 - 254.

 •  «Η συμβολή του Πλήθωνος στην αναγέννηση του ευρωπαϊκού πνεύματος», περιοδικό Παρνασσός, τόμος ΛΘ', έκδ. Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, Αθήνα 1997, σσ. 222 - 241.

 •  «Τα παράδοξα του ονείρου και της τρέλας: η περίπτωση του Αίαντα», περιοδικό Φιλοσοφία, τόμος 27, εκδ. Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 1997, σσ. 96 - 117.

 •  «Το τραγικό στον Έγελο και τον Σοφοκλή» περιοδικό Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, έκδ. Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, τόμος 15, τεύχος 45, Αθήνα Σεπτέμβριος 1998, σσ. 280 - 285.

 •  Αρχές φιλοσοφίας, (βιβλίο για τον καθηγητή), έκδ. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 1999, σσ. 207

 •  «Σκεπτικισμός και Ρητορική στο Γοργία», περιοδικό Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, έκδ. Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, τόμος 19, τεύχος 55, Αθήνα Ιανουάριος 2002, σσ. 47 - 69.

 •  «Οι σχέσεις εξουσίας - Εκκλησίας υπό το φως της φιλοσοφίας της θρησκείας», στον τόμο Ζω δε ουκέτι εγώ ζή δε εν εμοί Χριστός, αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο, έκδ. Α. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2002, σσ. 715 - 730.

 •  «Περί της προσωκρατικής διανοήσεως», περιοδικό Φιλοσοφία, εκδ. Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 35, Αθήνα 2005, σσ. 199-204.

 •  «Καθήκον και υποχρέωση κατά τον Ιμ. Καντ», Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμος ΛΗ΄ (2006-2007), Αθήνα 2007, σσ. 229-246.

 •  «Πλήθων και Βησσαρίων: Περί ειμαρμένης, ανάγκης και Θείας Πρόνοιας» Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμος ΛΘ΄, (2007-2008), Αθήνα 2008, σσ. 89-100.

 •  «Η πυθαγορική εταιρία: ο Θεός και το ήθος», τόμος Σύγχρονα ηθικά Προβλήματα, εκδόσεις Έλυτρον, Καλαμάτα 2008, σσ. 27-45.

 •  «Ιωακείμ και Άννης ονειδισμού ατεκνίας: ο Άγιος Πέτρος επίσκοπος Αργών και η παντοδυναμία του Θεού», περιοδικό Παιδαγωγικός Λόγος, τεύχος 1ο , Αθήνα 2010, σσ. 1-7.

 •  «Το καθήκον, η επιστήμη και οι επιστήμονες», τόμος Άνθρωπος και τεχνολογία, Η παγκόσμια πολιτική και οικονομική κρίση, εκδ. Δήμος Κάτω Πολεμιδίων, Λεμεσός, 2011, σσ. 51-69.

 •  «Συμπόνια και συμπάθεια στον Ρουσσώ και τον Σμιθ» ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο «Ο Adam Smith και ο Σκωτικός Διαφωτισμός» που οργανώθηκε στην Αθήνα από 18 έως 20 Δεκεμβρίου 2009 από τους Τομείς Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σσ. 1-14.

 •  «Ελεύθεροι Ρεπόρτερ: Υπευθυνότητα και Δημοκρατία στα ΜΜΕ», τόμος Ο πολιτισμός των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εκδ. Δήμος Κάτω Πολεμιδίων, Λεμεσός 2012, σσ. 49-64.

 •  «Plethon’ s Views on Animals», στο Evangelos D. Protopapadakis (ed.), Animal Ethics, Past and Present Perspectives, εκδ. Λόγος, Berlin 2012, σελ. 113-120.

 •  «Οι περί Φύσεως Αντιλήψεις των Χριστιανών Πατερών», στο Πρωτοπαπαδάκης Ευαγ. – Μανωλάς Ευαγ. (επιμέλεια), Περιβαλλοντική Ηθική, Προκλήσεις και Προοπτικές για τον 21ο Αιώνα, εκδ. Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ορεστιάδα 2012, σελ. 39-54.

 •  «Το Γενετικό Πεπρωμένο Φυγείν Αδύνατον; Η Χίμαιρα της Υπευθυνότητας», υπό δημοσίευση στη Φιλοσοφία (2013) της Ακαδημίας Αθηνών.

 •  «Αρχαία Ελληνική Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο του 2012», υπό έκδοση στην Φιλοσοφία (2013) της Ακαδημίας Αθηνών. 

 

Βιβλιοκρισίες – Μεταφράσεις 

 

 • Mark L. McPherran (ed.), Wisdom, Ignorance and Virtue, New Essays in Socratic Studies, Apeiron: a journal for ancient philosophy and science, Volume XXX, no. 4 (December 1997), 155 pp., Φιλοσοφία, τόμος 30, εκδ. Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2000, σσ. 254- 257.

 • Μουτσοπούλου Ευάγγελου, Φιλόσοφοι του Αιγαίου, εκδόσεις Ίδρυμα του Αιγαίου, Αθήνα 1991, σσ. 243, περιοδικό Νέα Εστία, τόμος 131, τεύχος 1556, Αθήνα 1992, σσ. 640-644, δίστηλες.

 •  Ελευθέρα Σχολή Φιλοσοφίας «Ο Πλήθων»: «Ελλάς και Ευρώπη» στην προοπτική του οράματος του Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1992, σσ. 131, περιοδικό Νέα Εστία, τόμος 132, τεύχος 1570, Αθήνα 1992, σσ. 1630-1632 δίστηλες.

 •  Λασσιθιωτάκη Λίζυ - Ελένη: Νοσταλγία, το Είναι και πέρα από αυτό τίποτε άλλο, εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 1993, σσ. 177, περιοδικό Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τόμος 12, τεύχος 35, Αθήνα 1995, σσ. 148-150.

 •  Βουδούρη Κωνσταντίνου (ed.), Η φιλοσοφία της ελληνικής παιδείας, Αθήνα 1991, σσ. 173, περιοδικό Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τόμος 9, τεύχος 27, Αθήνα 1992, σσ. 367-372.

 •  Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη Αθανασία, Νεοελληνική Φιλοσοφία. Πρόσωπα και θέματα, εκδόσεις Αφοί Τολίδη, Αθήνα 1993, σσ. 349, περιοδικό Χρονικά Αισθητικής, τόμος 33, Αθήνα 1994, σσ. 252-256, δίστηλες.

 •  Διεθνές Συμπόσιο «Φάουστ: η φιλοσοφία της μαγείας - η μαγεία της φιλοσοφίας», Αθήνα 17-20 Σεπτεμβρίου 1993, περιοδικό Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τόμος 10, τεύχος 30, Αθήνα 1993, σσ, 322-324. Ειδησεογραφία.

 •  Wokler R., Ρουσσώ, μετφ. Π. Πανταζάκος, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σσ. 215. 

 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ Α.Ε.Ι. 

 

Από τον διορισμό μου έως σήμερα δίδαξα, κατά το πρόγραμμα σπουδών, στο Τομέα Φιλοσοφίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα εξής προπτυχιακά μαθήματα:

- Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Ά Εξάμηνο, Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

- Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Β΄ Εξάμηνο, Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

- Συστηματική Φιλοσοφία και Εισαγωγή στη Νεώτερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία, Γ΄ Εξάμηνο, Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

- Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Δ΄ Εξάμηνο, Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας και Φιλοσοφίας

- Πολιτική Φιλοσοφία, Δ΄ Εξάμηνο, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

- Νεώτερα και Σύγχρονα Φιλοσοφικά Ρεύματα, Γ΄ Εξάμηνο, Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογία

- Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΙΙΙ: Ελληνιστική Φιλοσοφία, Γ΄ Εξάμηνο, Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας