Αρχική σελίδα » Βιογραφικό Σημείωμα » Λάζου, Άννα

Άννα Λάζου 


Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα:  

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο:

Φιλοσοφική ανθρωπολογία

Τηλέφωνο:  

210-7277503

Φαξ:

210-7277535

E-mail:

Web Page

lazou@philosophy.uoa.gr,

http://uoa.academia.edu

/ΆνναΛάζου

Κυψέλη:

 509

Διεύθυνση επικοινωνίας:                                                                                        

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, 157 84 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου


    Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ακαδημαϊκές πληροφορίες 

Σπουδές

 • PhD, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006.

 • MPhil στη Σύγχρονη Αναλυτική Φιλοσοφία, Πολιτική Φιλοσοφία, Αισθητική, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Birkbeck College, 4 εξάμηνα, 1985-1988.

 • Δίπλωμα σπουδών υποκριτικής τριετούς φοίτησης 1978-1981 (Δραματική Σχολή Β. Ρίτσου).

 • Β.Α. στη Φιλοσοφία - Φιλοσοφικού Τμήματος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1980. 

 • Σπουδές αρμονίας, σολφέζ, κλασικής κιθάρας, Ελληνικό Ωδείο 1974–1979. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα 

 • Νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία (Locke, Hegel, Marx, Nietzsche, Wittgenstein, Κονδύλης)

 • Φιλοσοφική ανθρωπολογία – φιλοσοφία του πολιτισμού (Cassirer, Langer κ.ά.)

 • Αναλυτική φιλοσοφία του νου (γλώσσα, πράξη, συνείδηση, προθετικότητα)

 • Αισθητική (φιλοσοφία του χορού και του θεάτρου)

 • Άνθρωπος και φύση (ιστορικά και συστηματικά)

Μονογραφίες 

 • Ο John Locke και το Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, Αρναούτης, Αθήνα 2015.

 • Άνθρωπος, ο δημιουργός, Αρναούτης, Αθήνα 2016.

Επιμέλεια συλλογικών τόμων 

 • Χορός και Αρχαία Ελλάδα, εκδόσεις Τρόπος Ζωής, Αθήνα, 2001.

 • Orchesis. Texts on Ancient Greek Dance, Dora Stratou Theatre Publications, Athens, 2003.

 • Όρχησις και Άθληση, συνεπιμέλεια με την Ι. Μάστορα, Αρναούτης, 2015.

 • Στοιχεία Φιλοσοφίας της Φύσης τ. Α΄, συνεπιμέλεια με τον Κ. Καλαχάνη, Αρναούτης, 2015.

 • Τέχνη Φιλοσοφία Θεραπεία, τ. Α΄, συνεπιμέλεια με τον Γ. Πατιό, Αρναούτης, 2016.

 • Τέχνη Φιλοσοφία Θεραπεία, τ. Β΄, συνεπιμέλεια με τους Γ. Πατιό, Γ. Σπυρίδη (μετάφρ.), Αρναούτης, 2016.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους 

 • «O Marx για την αρχαία Ελλάδα - ακολουθώντας τον Hegel και τους Νεαρούς Εγελιανούς κατά τον Παναγιώτη Κονδύλη», Φιλοσοφείν, τεύχος 7, 2012.

 • «Au-delà de la danse : La perspective philosophique dans l'étude de la danse grecque ancienne: Herméneutique versus approche analytique», στο Μ. Η. Delavaud – Roux (διεύθ.), Corps et voix dans les danses du théâtre antique, organisé du 28 au 29 septembre 2012 à l'UFR Lettres et Sciences humaines de Brest (Université de Bretagne Occidentale), σελ. 41-52.

 • «Individual and Society According to Adam Smith and Karl Marx: From the Critique of Classical Political Economy To the Critique of Human Nature», μετάφραση στα ελληνικά στο Δ. Λαμπρέλλης (διεύθ.) διά-ΛΟΓΟΣ, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, Οκτώβριος 2012, σελ. 53–69.

 • «Πέρα από το χορό: σύγχρονες αισθητικοθεραπευτικές χρήσεις του χορού στο φως της νιτσεϊκής σκέψης», Φιλοσοφείν, τεύχος 8, 2013.

 • «Η «αναγνώριση» της ανθρώπινης ύπαρξης ως κεντρική έννοια της μαρξικής ανθρωπολογίας. Σκέψεις με αφορμή την πρόσφατη κριτική έκδοση των Οικονομικών και Φιλοσοφικών Χειρογράφων του 1844, από τον Michael Quante», στο Δ. Λαμπρέλλης (διεύθ.) διά-ΛΟΓΟΣ, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, Οκτώβριος 2013, σελ. 100–111.

 • «Ο Ηράκλειτος στον διαλεκτικό Hikmet», στη 2η Επιστημονική Ημερίδα: Προσωκρατική Φιλοσοφία: ο Άνθρωπος, η Κοινωνία και ο Κόσμος, Αθήνα, 2015, ISBN: 978-618-82555-1-7. deeaef.gr

 • «Η Επικούρεια Φιλοσοφία της Φύσης κατά τον νεαρό Marx και οι συνέπειές της για τον άνθρωπο», στο Στοιχεία Φιλοσοφίας της Φύσης, τ. Α΄, επιμ. Ά. Λάζου – Κ. Καλαχάνης, Αρναούτης, 2015.

 • «The Contemporary Value of Orchesis – A Tribute to Evanghelos Moutsopoulos», στο ΄Α. Λάζου – Ι. Μάστορα (επιμ.), Όρχησις και Άθληση, εκδόσεις Αρναούτη, Αθήνα 2015, σελ. 7–11.

 • «Φόβος, εκδίκηση, θεραπεία: μια ανθρωποφιλοσοφική προσέγγιση του τραγικού χορού», στο Όρχησις και Άθληση, επιμ. Ά. Λάζου – Ι. Μάστορα, Αρναούτης, 2015.

 • «Beyond Dance: The Philosophical Perspective in Investigating Ancient Greek Dance Hermeneutic vs. Analytical Approach», αγγλική μετάφραση του γαλλικού άρθρου του 2012, στο ΄Α. Λάζου – Ι. Μάστορα (επιμ.), Όρχησις και Άθληση, εκδόσεις Αρναούτη, Αθήνα 2015, σελ. 83–91.

 • «The Ancient Greek Drama in the Light of Orchesis (O Drama Antigo Grego na Luz de Orchesis)», με την Ειρ. Κοσμά, στο T. V. Barbosa (διεύθ.), International Colloque of Theatre Translation, University Minas Gerais, Bello Horizonte, May, 29 – June 1, 2016.

 • «Αντί επιλόγου: Η διδασκαλία της φιλοσοφίας μέσω της τέχνης. Παραδείγματα.», στο Ά. Λάζου – Γ. Πατιός (επιμ.), Τέχνη, Φιλοσοφία, Θεραπεία, τ. Α΄, Αρναούτης, 2016, σελ. 117–162.

 • «Wittgenstein – Βιτκενστάιν», θεατρικό έργο, στο Ά. Λάζου – Γ. Πατιός (επιμ.), Τέχνη, Φιλοσοφία, Θεραπεία, τ. Α΄, Αρναούτης, 2016, σελ. 165–195.

 • «Man and “Measure»: Comments on the Crisis of Civilization and its philosophical and educational aspects», ομιλία στο συνέδριο Ηθική και οικονομική κρίση, του International Philosophical Forum, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Αθήνα, 20 Ιουνίου 2015, (επιστ. επιτροπή: Ευ. Μουτσόπουλος, Ευ. Μαραγγιανού, Ξ. Μουσσάς, Κ. Νιάρχος, Α. Μάνος, Δ. Κωνσταντινίδης, Ά. Λάζου), υπό δημοσίευση.

 • «Η αναλυτική πρόσληψη της αριστοτελικής μορφής από τον H. Putnam και οι εφαρμογές της στην αισθητική και την τέχνη», ανακοίνωση στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, (διεύθ.) Κ. Νιάρχος, Φιλοσοφία και Κοσμολογία, Αθήνα, 2016, υπό δημοσίευση.

 • «Ο Μιχαήλ Ψελλός και οι επιστημονικές επαναστάσεις στην παράδοση του ευρωπαϊκού πολιτισμού», Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία, τχ. 24, Ιούνιος 2021, σσ. 37-88.

Άλλες πληροφορίες  

 • Η Α. Λάζου δείχνει έντονη δραστηριότητα σε διδακτικό επίπεδο –έχει συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS με Πανεπιστήμια της Πολωνίας και Λιθουανίας και πραγματοποιήσει μαθήματα στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια– αλλά και συμμετοχή και εμπλοκή σε διαλέξεις, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες του Τμήματος και ευρύτερα: στο πλαίσιο διεθνών ανταλλαγών υποδέχθηκε μεταπτυχιακούς φοιτητές και καθηγητές Πανεπιστημίων του Καναδά (2011), της Βραζιλίας (2013) και της Ολλανδίας (2016), σε ειδικές διοργανώσεις εκπαιδευτικών ανταλλαγών μεταξύ των Πανεπιστημίων. Έχει επίσης οργανώσει και πραγματοποιήσει αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια σχετικά με τον αρχαίο λόγο και το σύγχρονο σώμα, τη φιλοσοφία και το θέατρο, τη φιλοσοφική συμβουλευτική και την τέχνη. Ως επιστημονική υπεύθυνη, έχει διοργανώσει διάφορες ημερίδες, όπως: Φιλοσοφία και Θεραπευτικές πρακτικές (2011) υπό την αιγίδα του τμήματος ΦΠΨ, ΕΚΠΑ, Μεταφράζοντας το Αρχαίο Δράμα Ελλάδα – Βραζιλία (2013), σε συνεργασία με ξένους καθηγητές, O Νίτσε και οι Έλληνες (2013), σε συνεργασία με τον καθηγητή Δ. Λαμπρέλλη, Φιλοσοφική Συμβουλευτική και Τέχνη (2014), σε συνεργασία με Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Τμήματος ΦΠΨ, ΕΚΠΑ.

 • Είναι επίσης μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών παγκόσμιων συνεδρίων και φιλοσοφικών περιοδικών.

 • Επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος ΕΛΚΕ – ΕΚΠΑ, Φιλοσοφική Συμβουλευτική και Τέχνη, επιστημονική υπεύθυνη των εξ αποστάσεως μαθημάτων Φιλοσοφία και Θέατρο, Δημιουργική Γραφή και Αυτογνωσία, Μουσικοκινητική Αγωγή κ.ά. στο πλαίσιο του ΚΕΚ – ΕΚΠΑ, όπως επίσης 4 φιλοσοφικών μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοιχτών Μαθημάτων του ΕΚΠΑ. Στο ευρύτερο καλλιτεχνικό αλλά και εκπαιδευτικό έργο της συγκαταλέγονται συμμετοχές της με σκηνοθεσίες και διαλέξεις σε καλλιτεχνικά - πολιτιστικά δρώμενα και ημερίδες Δήμων, Συλλόγων, Σχολείων, Πανεπιστημίων, ανοιχτών Πανεπιστημίων με θέμα την φιλοσοφία και την καλλιτεχνική δημιουργία και εφαρμογές στην εκπαίδευση και το λαϊκό πολιτισμό. Έχει επίσης διάφορες συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Erasmus Plus και το In Search of Europe των οργανισμών The Southern Theater (Het Zuidelijk Toneel) and Company New Heroes.

 • Επί δεκαετίες προσφέρει άτυπα μαθήματα Θεάτρου, Αρχαίας Όρχησης για φοιτητές κι εθελοντές εκπαιδευόμενους.

 • Τέλος, έχει σκηνοθετήσει και διασκευάσει το έργο Η Δίκη του Σωκράτη του καθηγητή Andrew D. Irvine για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και την Πρεσβεία Καναδά στην Ελλάδα (2015 - 2016).

Σύνδεσμοι  

http://eclass.uoa.gr/main/portfolio.php 

Φιλοσοφία Ιστορίας και Πολιτισμού: http://opencourses.uoa.gr/courses/PPP100/ 

Φιλοσοφική Ανθρωπολογία:    http://opencourses.uoa.gr/courses/PPP105/ 

Φιλοσοφία του Νου:                 http://opencourses.uoa.gr/courses/PPP106/ 

Φιλοσοφία της Φύσης:             http://opencourses.uoa.gr/courses/PPP107/ 

http://art-philosophy.edu.gr/el/home/activities/events/soctrialaula/ 

http://delos.uoa.gr/opendelos/search?st=d5775129 

www.phil.uoa.gr/~lazou/ 

https://athens.academia.edu/ΆνναΛάζου

http://art-philosophy.edu.gr/el/ 

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Lazou

https://www.thepressproject.gr/article/100359/I-Diki-tou-Sokrati-25-aiones-meta