Αρχική σελίδα » Βιογραφικό Σημείωμα » Bασιλείου, Φωτεινή

 Φωτεινή Βασιλείου 

 

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα:

Επίκουρη Καθηγήτρια 

Γνωστικό αντικείμενο:

Φαινομενολογία

Τηλέφωνο: 

 210-7277603

E-mail:

Web Page

fvassiliou@philosophy.uoa.gr,

https://uoa.academia.edu/FotiniVassiliou

Κυψέλη:

 509

Διεύθυνση επικοινωνίας:                                                                                        

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή,Τμήμα Φιλοσοφίας, 157 84 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

    Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 Ακαδημαϊκές πληροφορίες 

 Σπουδές 

 • Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ, 2014

 •  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας, και Θεωρίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ, 1999

 • Πτυχίο: Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ, 1995

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 •  Φαινομενολογία

 • Φιλοσοφία του Νου

 • Φαινομενολογική Αισθητική

Μονογραφίες 

 • Εισαγωγή στη Φαινομενολογία του Έντμουντ Χούσερλ: Η Γένεση και η Σημασία των Λογικών Ερευνών (συν-συγγραφέας: Πάνος Θεοδώρου), Νήσος, 2019. 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους  

 • «Το Βιωμένο Σώμα στη Φαινομενολογία του Ζαν-Πωλ Σαρτρ και του Μωρίς Μερλώ-Ποντύ», στο Φιλοσοφία και Επιστήμες στον εικοστό αιώνα ΙΙ, επιμέλεια Α. Μπαλτάς & Θ. Δημητράκος, Αθήνα/Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2023, σσ. 243-277.

 • Βιβλιοκρισία για το βιβλίο: Edmund Husserl, Για τη Φαινομενολογία της Συνείδησης του Εσωτερικού Χρόνου (μτφρ. Νίκος Σουελτζής, Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2020), Φιλοσοφικές Βιβλιοκρισίες Πανεπιστημίου Πατρών, 2021.

 • «Aesthetic Disinterestedness in Neuroaesthetics: A Phenomenological Critique», Aesthetic Investigations, Special Issue: Empirical Aesthetics, 4/1 (2020): 483–501.
 • «Aesthetics and Art», D. De Santis, B. Hopkins, & C. Majolino (eds.), The Routledge Handbook of Phenomenology and Phenomenological Philosophy, 2020, Routledge, 113–122.
 • «Plato’s Images: Addressing the Clash between Method and Critique», από κοινού με τις: Κ. Μπαντινάκη, Α. Αθανασιάδου, Α. Ανταλουδάκη, Proceedings of the European Society of Aesthetics 11 (2019): 78–104.
 • «Perceptual Constitution in Husserl’s Phenomenology: The Primacy of Tactual Intentionality», The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 15 (2017): 362–383.
 • «Η συνήθεια ως σωματο-κινητικά διαμεσολαβημένο κατανοείν στη Φαινομενολογία της Αντίληψης του Μερλώ-Ποντύ», Μ. Πουρκός (επιμ.), Το Σώμα ως Τόπος Πληροφορίας, Μάθησης και Γνώσης: Νέες Προοπτικές στην Επιστημολογία και Μεθοδολογία της Ποιοτικής Έρευνας, Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη 2017, 249–276.
 • «Η Υπερβατολογική Αισθητική στον Καντ και στον Χούσερλ: εμπειρία, εννοιολόγηση, και θεωρητική γνώση», Αριάδνη 20–21 (2016): 135–188.
 • «Η έννοια του αριθμού στον πρώιμο Χούσερλ και η Φαινομενολογία των Λογικών Ερευνών: κατηγοριακή εποπτεία σύνθεσης και ιδέασης», Νεύσις 24 (2016): 5–48.
 • «Θεμέλια της Φαινομενολογίας: Η κριτική του Χούσερλ στη θεωρία του Μπρεντάνο περί αποβλεπτικότητας», Δευκαλίων 30/1–2 (2013): σσ. 62–106.
 • «The Content and Meaning of the Transition from the Theory of Relations in Philosophy of Arithmetic to the Mereology of the third Logical Investigation», Research in Phenomenology 40/3 (2010): 408–429.

Άλλες πληροφορίες

 • Συνεργαζόμενο μέλος του ΠΜΣ «Εγκέφαλος και Νους», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

   
 • Μέλος του Husserl Circle